ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στο Ε.Μ.Π. και παρέχει πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν στα μαθήματα των ξένων γλωσσών.

Σε όλες τις σχολές του ΕΜΠ, το μάθημα των ξένων γλωσσών διδάσκεται σε 4 εξάμηνα (από το 1ο έως και το 4ο), αλλά εξετάσεις δίνονται μόνο στο 3ο και στο 4ο εξάμηνο. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών (εξάμηνο 1-3). Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση στο 4ο εξάμηνο, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Για τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων των ξένων γλωσσών, οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω της Γραμματείας της Σχολής τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα απαλλαγής από τα 3 πρώτα εξάμηνα, μπορείτε να βρείτε στις Απαλλαγές.


Διδάσκουσες (Αγγλική Γλώσσα)

Δρ. Γώνη Τόγια : gtogia@central.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12.15-12.45 & 15.15-15.45 και με ραντεβού.

Δρ. Μαρία Σταθοπούλου : mastatho@mail.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15.30 – 16.30.


Διδάσκουσα (Γαλλική Γλώσσα)

Δρ Ζωή Εξάρχου : zexarchou@central.ntua.gr
Ωρες γραφείου: Δευτέρα 12.30-14.30 και κατόπιν συνεννόησης.